מפעלי צדקה וחסד

המצב הכלכלי בארץ נתון במיתון עמוק. המדינה אינה יכולה לספק לשכבות החלשות את הסיוע הדרוש, וכך מוצאות את עצמן משפחות רבות חסרות מזון בסיסי ומוצרי הלבשה והנעלה. משפחות רבות אף הגעו לחרפת רעב. בבית חב"ד כרמל אחוזה - חיפה משתדלים למלא את מחסורם. הציבור נקרא לסייע לנו - לסייע לנזקקים.

הצדק החברתי היהודי

האמונה היהודית גורסת כי עלינו מווטלת האחריות על גורל אחינו בני העם היהודי, קרובים כרחוקים. לשם כך עלינו לראות את האפשרויות הכלכליות והמעשיות שבורא העולם בטובו העניק לנו, כפיקדון שניתן לנו על מנת לסייע באמצעותו לאלו הזקוקים לכך.

לכן, נקראת מצוה זו בשם "צדקה" מלשון "צדק". לאמור, כאשר אנו מסייעים לזלותנו, ומעניקים לו מהמשאבים שהעומדו לרשתונו, אין אנו עושים לו בכך "טובה", אלא עושים את המוטל עלינו מחובת ה"צדק" והמוסר היהודי. 

"בית חב"ד" מעצם הגדרתו עומד על שלשת העמודים, עליהם - כפי המסורת - עומד העולם כולו: תורה, תפילה וגמילות חסדים.

צלע גמילות החסדים, במשולש של בית חב"ד כרמל אוזה - חיפה מתבטא בהפעלת מגוון יוזמות ופרויקטים למען הזקוקים לכך: 

מערך חלוקת חבילות מזון במועדים קבועים, בעיקר לקראת חגי תשרי וחג הפסח. החלוקה בתיאום עם אגף הרווחה בעירייה, ועל פי המלצות העובדות הסוציאליות.

אימוץ משפחות נפגעי הטרור ואלמנות צה"ל באמצעות ביקורי חג קבועים, ותמיכה ועזרה במעגל החיים.

סיוע לחגיגת בר מצוה של ילדים ממשפחות מצוקה, באמצעות סבסוד שיעורי ההכנה לקראת העליה לתורה, והשתתפות ברכישת זוג התפילין החדשות של נער הבר-מצוה.

בנוסף מפעיל בית חב"ד כרמל אחוזה - חיפה בית תמחוי המעניק מזון חם מידי יום לקשישים ולאלו הזקוקים לכך. לפרטים.

היו שותפים!

מפעלי הצדקה והחסד של בית חב"ד כרמל אחוזה - חיפה, אינם נשענים על תקציבים ממשלתיים, והם מתקיימים בזכות שותפים נאמנים, ידידי בית חב"ד, החשים את המחויבות הלאומית שלנו כיהודים, ולוקחים אחריות חברתית במסגרת בית חב"ד, בעזרה פיזית ופיננסית לאלו מתושבי עירנו הזקוקים לכך.

בית חב"ד קורא אף לך, היה שותף, בוא ומצא את עצמך חבר של כבוד בקהילת "לוקחי האחריות" של בית חב"ד, ותרום מזמנך ומכספך למען הנזקקים.

שתף לחברים

שתף